Over Netwerk Psychosomatiek Twente

Waarom een netwerk Psychosomatiek Twente?

De psychosomatische oefen- en fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelingen van klachten die zowel de geest als het lichaam omvatten; de psychosomatische therapie. Om de toegankelijkheid en bekendheid van deze vorm van therapie (zorg) voor verwijzers en cliënten te verbeteren is in 2013 het Netwerk psychosomatiek Twente opgericht.


De initiatiefnemers

Het Netwerk Psychosomatiek is voortgekomen uit een initiatief van Roset in samenwerking met Marten Klaver, neuroloog, met  Enny Versteeg en Ans Bosch, beiden psychosomatisch therapeuten. Zij hebben een samenwerking tot stand gebracht tussen de psychosomatische fysiotherapeuten en de psychosomatische oefentherapeuten in Twente.

Ondersteuning en verbinding

Sinds 2010 is er gewerkt  om de expertise van deze twee beroepsgroepen te koppelen en te komen tot een gezamenlijke omschrijving van de psychosomatische therapie. Door met elkaar een netwerk te vormen, versterken en ondersteunen we elkaar. We streven er naar een brug te vormen tussen de somatische en de geestelijke gezondheidszorg.

Binnen het netwerk wordt een uniforme en transparante manier van werken en verslaglegging nagestreefd. 
Daarnaast heeft het netwerk in samenwerking met Roset in 2011 en 2012 twee symposia georganiseerd met de psychosomatische therapie als thema. In samenwerking met Menzis en de universiteit Nijmegen is er in maart 2013 een pilot gestart naar de kosteneffectiviteit van de psychosomatische therapie.


Wil je meer weten over dit netwerk?

Neem dan contact met ons op, contactformulier ›